RENDER RA HÌNH CÓ MAP NHƯNG TRÊN VIEWPORT THÌ CHỈ CÓ MÀU KHÔNG THỂ SHOW MAP ĐƯỢC

Câu hỏi

Các bạn nào biết chỉ mình nhé. Thanks!

vẫn đang trao đổi... 0
TOUGH2015 11 tháng 4 Trả lời 485 Lượt xem 1

Trả lời ( 4 )

  1. Bạn thử kiểm tra xem đã cấu hình giống như này chưa nhé:

  2. Hoặc bạn có thể xem thêm hướng dẫn này để cài đặt việc tự động hiển thi map trên viewport nhé:

    https://thuthuat3d.com/huong-dan-tu-dong-hien-thi-anh-map-vat-lieu-trong-khung-nhin-3dsmax/

  3. Có thể do thông sô real world map size đó bạn, thử xem nhé!
    link hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=NlSDzNu5Lzo&t=7s

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.