Câu hỏi
3dsMax 2018 của em mỗi lần mở file nào đó thì liền bị crash hiện thông báo như trên rồi văng ra ngoài, mặc dù file đó mở trên các máy khác đều ổn. Em thử mở file trắng và ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
, 10 tháng 3 Trả lời 145 Lượt xem

Câu hỏi
Anh/chị cho mình hỏi cách cài đặt: khi mình chọn (hoặc tạo) 1 vraylight với các thông số (ví dụ A) thì khi tạo các vraylight sau sẽ ghi nhớ các thông số (A), chứ không theo thông số mặc ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
11 tháng 2 Trả lời 170 Lượt xem