Trả lời ( 1 )

  1. Xin chào bạn,

    Đây là thông báo của Vray về các vật liệu có tên như trên không còn được hỗ trợ và sẽ bị bỏ qua trong quá trình tính toán render. Bạn cần check lại kĩ xem thành phần của những vật liệu này rồi điều chỉnh lại cho phù hợp nhé.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.