Câu hỏi
Khi mình ko dùng bắt điểm thì khi kéo trụ Y, vật thể sẽ chỉ đi theo trục Y. nhưng khi mình dùng bắt điểm thì khi trục Y vật thể lại đi theo 3 chiều ,không có hướng cố ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
, 1 năm 1 Trả lời 691 Lượt xem

Câu hỏi
Em đang làm file cần attack nhiều poly với số lượng lớn, em làm hoài và xảy ra các trường hợp như vầy: khi attack cùng lúc thì e dùng quick attack, load gần xong thì bị treo máy và tự ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
, 2 năm 1 Trả lời 653 Lượt xem

Câu hỏi
Khi e merge thư viện từ nguồn khác vào 3dsMax, có một số object bị đen mặt rất khó thao tác các lệnh. Làm sao để xử lý được vấn đề này ah? Em cảm ơn.
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
, 2 năm 2 Trả lời 1211 Lượt xem