Câu hỏi
ghi chú : đối với câu hỏi số 2 em có sử dung scrip prune scene thì cũng xóa được nhưng nó ảnh hưởng rất nhiều đối với các file khác của em , khi em open file khác vào ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
4 tháng 3 Trả lời 255 Lượt xem