Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu? Điền email của bạn để nhận link tạo mật khẩu mới nhé!!!

Đặt câu hỏi

Bạn cần đăng nhập để đặt câu hỏi
Hướng Dẫn Mở Khóa Thông Số Chỉnh Exposure Trong Corona VFB

Hướng Dẫn Mở Khóa Thông Số Chỉnh Exposure Trong Corona VFB

Đôi khi sử dụng Physical Camera để render trong Corona, bạn gặp tình huống bị khóa mất thông số chỉnh Exposure trong Corona VFB. Tip nhỏ trong video dưới đây sẽ giải quyết vấn đề này nhanh chóng.

Để lại bình luận