Camera Resolution Mod bị missing !

Câu hỏi

Cảm ơn chủ thớt đã giúp chỉ ra Camera Resolution Mod rất bổ ích.

Tuy nhiên khi mình mở file lại thì nó lại bị mất.

Khi RUN cài lại script thì nó lại không cho.

vẫn đang trao đổi... 0
LE THIEN AN 2 năm 2019-10-12T10:03:20+00:00 1 Trả lời 670 Lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn nên gỡ sạch script rồi chạy thử lại xem. Đôi khi script tác giả viết nó vẫn chưa hoàn thiện nên sẽ gặp một số lỗi không tên.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.