Trả lời ( 1 )

  1. Chào bạn,
    Những lỗi này phần lớn là do bạn xài bản bẻ khóa hoặc file cài đặt có vấn đề. Giải pháp là tìm bản cài đặt phù hợp hoặc mua bản quyền, có thể mua dưới dạng cho người dùng là sinh viên để có giá tốt, cũng support cho nhà phát triển đồng thời máy tính cũng đỡ nỗi lo về an toàn.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.