lỗi khi import file sketchup vào 3ds

Câu hỏi

mn cho mình hỏi: khi mình import file sket vào 3ds thì nó hiện ra:Window handle not found for sketchup reader và ko import đc nữa, mặc dù mình đã hạ file sket xuống 7 rồi. tks

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.