lỗi khi import file sketchup vào 3ds

Câu hỏi

mn cho mình hỏi: khi mình import file sket vào 3ds thì nó hiện ra:Window handle not found for sketchup reader và ko import đc nữa, mặc dù mình đã hạ file sket xuống 7 rồi. tks

vẫn đang trao đổi... 0
vuthanghl1994 2 năm 2020-09-11T14:20:16+00:00 1 Trả lời 275 Lượt xem 0

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.