Xin hướng dẫn cách tạo ảnh 3D trong Facebook với ảnh render 3dsMax.

Câu hỏi
vẫn đang trao đổi... 0
Celine Nguyen 3 năm 2019-06-07T10:04:58+00:00 2 Trả lời 426 Lượt xem 0

Trả lời ( 2 )

  1. Tip nhỏ để tạo ảnh 3D trong Facebook với ảnh render 3dsMax.

    Just for fun!!!

     

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.