Xin hướng dẫn cách tạo ảnh 3D trong Facebook với ảnh render 3dsMax.

Câu hỏi

Trả lời ( 2 )

  1. Tip nhỏ để tạo ảnh 3D trong Facebook với ảnh render 3dsMax.

    Just for fun!!!

     

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.