Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay

Đăng nhập

Quên mật khẩu

Quên mật khẩu? Điền email của bạn để nhận link tạo mật khẩu mới nhé!!!

Đặt câu hỏi

You must login to ask a question.
Tổng Hợp Thủ Thuật Với Corona Renderer Phần 1

Tổng Hợp Thủ Thuật Với Corona Renderer Phần 1

1. Hướng dẫn sử dụng Distributed Rendering trong Corona Renderer 00:06

2. Hướng dẫn sử dụng CoronaRaySwitchMtl 01:11

3. Hướng dẫn render Whitecard trong Corona Renderer 03:46

4. Hướng dẫn quản lý Corona Proxies với Corona Proxy Lister 04:53

5. Hướng dẫn tạo vũng nước trên bề mặt với Corona Displacement Mod 06:12

6. Hướng dẫn sử dụng Corona RoundEdges 09:27

7. Hướng dẫn tạo ảnh panarama 360 với Corona Renderer 11:04

8. Hướng dẫn tạo vật liệu nước bể bơi với Corona Renderer 13:10

9. Hướng dẫn sử dụng Corona Color Picker 15:22


Để lại bình luận