save thành save file as

Câu hỏi

mọi người cho mình hỏi với,mình dùng max 2021 thì khi nhấn save thì lại thành lệnh save file as và bật bảng save để chọn đường dẫn lên.Các phiên bản trước mình không gặp trường hợp thế này.Ai biết cách khắc phục chỉ mình với nhé!

Trả lời ( 3 )

    0
    2021-03-18T02:09:17+00:00

    Xử lý được chưa bạn. Chia sẻ cách xử lý cho mình với

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.