Render

Câu hỏi

Em mới tập render nên chưa hiểu rõ, mong giúp em với ạ. Ảnh ren test thì đúng kich thước và bình thường, nhưng render thì bị nhỏ ảnh và rất mờ ạ.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.