Render bị tách làm 2 khung hình trên Frame Buffer

Câu hỏi

Anh/chị cho em hỏi là em render bị tình trạng 2 khung hình, làm cách nào về lại 1 khung ạ? Em cám ơn nhiều ạ.

vẫn đang trao đổi... 0
, IVguyen Linh 3 năm 2019-08-07T02:27:32+00:00 1 Trả lời 1052 Lượt xem 1

Trả lời ( 1 )

  1. Câu trả lời này đã được chỉnh sửa.

    Nếu bạn render bằng camera Corona.chọn camera, sang tab modify, bỏ tích như hình.
    Nếu bạn render bằng camera Vray, bạn tìm trong file của bạn có 1 thứ tên là Vraystereoscoptic, xóa nó đi là xong.

     

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.