Câu hỏi
Khi mình ko dùng bắt điểm thì khi kéo trụ Y, vật thể sẽ chỉ đi theo trục Y. nhưng khi mình dùng bắt điểm thì khi trục Y vật thể lại đi theo 3 chiều ,không có hướng cố ...
Đọc thêm...
vẫn đang trao đổi... 0
, 6 tháng 1 Trả lời 364 Lượt xem