lỗi bug file

Câu hỏi
  1. Khi đang dùng bình thường 1 lúc bấm bật bảng vật liệu M thì file bị bug và nó tự lưu vào autosave, kể cả mình bấm trừ thì lúc mở lên cũng bị
    2. Nếu mình dùng prune trước rồi mới conver corona thì sẽ bị bug, nhưng nếu làm ngược lại thì không sao cả, mới gần đây mới bị

Trả lời ( 2 )

  1. Xin chào bạn,

    Lỗi này bạn thử cập nhật phiên bản mới nhất của Prune Scene thử lại xem sao nhé.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.