Không hiện bảng V-Ray Frame Buffer khi render

Câu hỏi

Mình bị lỗi khi render ko hiển thị khung vray frame buffer, phải đợi sau khi ren xong bấm show mới hiển thị được ảnh đã ren, có bro nào đã từng bị giống mình và biết cách fix không, thanks.

vẫn đang trao đổi... 0
, IVguyen Linh 3 năm 2019-07-06T02:05:25+00:00 1 Trả lời 1213 Lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Cách xử lý đơn giản như trong video dưới đây nhé em 😀

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.