Trả lời ( 2 )

  1. Chào em,

    khi em Ctrl + V thì đang nhân bản đối tượng không phải chế độ copy thì khi ta chuyển về dạng dựng hình thuộc tính Poly thì thì sẽ ko attach được vì nó cùng thuộc tích nhân bản ban đầu lệ thuộc giống nhau.

    Cách xử lý là em convert các objects về Poly một lần nữa là attach được nhé.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.