Internal error in NVIDIA AI Denoiser

Câu hỏi

Xin chào mọi người, mọi người cho em hỏi đã gặp phải lỗi này chưa và cách khắc phục lỗi này như thế nào ? Em xin cảm ơn.

Trả lời ( 1 )

  1. Chào bạn,

    Thông báo này xuất hiện là do card màn hình của bạn hiện tại không hỗ trợ kiểu Denoise này, bạn chọn sang chế độ khác nhé.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.