E lỡ tay xóa nhầm corona và cài lại thì cục vật liệu không hiển thị được preview

Câu hỏi

Trả lời ( 1 )

  1. Chào bạn,

    Bị đen như này khả năng là phần mềm chưa cài đặt thành công rồi, bạn kiểm tra lại nhé.

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.