Trả lời ( 2 )

  1. Chào bạn,

    Bạn kiểm tra lại xem setting Gamma đã để về 2.2 chưa nhé

    Câu trả lời hay nhất

Trả lời

Chọn đường dẫn

Chọn định dạng video

Put here the video id : https://www.youtube.com/watch?v=sdUUx5FdySs Ex: 'sdUUx5FdySs'.