Câu hỏi
mọi người cho mình hỏi với,mình dùng max 2021 thì khi nhấn save thì lại thành lệnh save file as và bật bảng save để chọn đường dẫn lên.Các phiên bản trước mình không gặp trường hợp thế này.Ai biết ...
Đọc thêm...
0
10 tháng 0 Trả lời 456 Lượt xem